Özgeçmiş ve Yayın Listesi

Prof. Dr. Murat TUNÇ

Fulbright Fellow

Göz Hastalıkları Uzmanı

Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi

Özel Uzmanlık Alanları: Göz Tümörleri  (Oküler Onkoloji), Oküloplastik Rekonstrüktif Cerrahi,

Orbita Hastalıkları ve Cerrahisi, Retina Hastalıkları, Sarı Nokta Hastalığı, Lazer Tedavisi  

 

Adı-Soyadı

Prof. Dr. Murat TUNÇ

Doğum

Yeri : Ankara

Tarihi : 21.03.1968

İletişim

Tel: 532-3656949

E-posta: murattunc@hotmail.com

 

EĞİTİM DURUMU:

 

Okul

Yıllar

İlkokul        TED Ankara Koleji                          1974-1979
Ortaokul Ankara Atatürk Anadolu Lisesi             1980-1983
Lise       Ankara  Fen  Lisesi                         1983-1986
Yükseköğretim Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi         1986-1992

 

TIBBİ EĞİTİM:

TIP FAKÜLTESİ

Başladığı Tarih

15 /12 / 1986

Bitirdiği Tarih

15 / 06 / 1992

Tıp Fakültesini Tamamladığı:
Yükseköğretim Kurumu

Ankara Üniversitesi

Fakülte/Yüksekokul

Tıp Fakültesi

Tarih-Şehir

1992 – Ankara

 

İHTİSAS

BaşladığıTarih

15 / 12 / 1992

Bitirdiği Tarih

15 / 06 / 1996

İhtisası Tamamladığı:
Yükseköğretim Kurumu

Dokuz Eylül Üniversitesi

Fakülte/Yüksekokul

Tıp Fakültesi

Anabilim Dalı-Bilim Dalı

Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Tarih-Şehir

1996 – İzmir

Bilim Uzmanlığı Tez Başlığı

Komplikasyonsuz Katarakt Cerrahisi Sonrası Topikal Deksametazon ve Diklofenak’ın kistoid makula ödemi gelişimine etkisi

 

İHTİSAS ROTASYONU

(Nörooftalmoloji)

Başladığı Tarih

15 / 06 / 1994

Bitirdiği Tarih

15 / 09 / 1994

İhtisası Sonrası Eğitimini Tamamladığı:
Yükseköğretim Kurumu

Johns Hopkins University

Fakülte/Yüksekokul

Deparment of Ophthalmology

Anabilim Dalı-Bilim Dalı

Wilmer Eye Institute, Neuroophthalmology, (Prof, Neil Miller)

Tarih-Şehir

1994 – Baltimore, A.B.D.

 

  Fellowship:             Oküler Onkoloji

Başladığı Tarih

15 / 07 / 1996

Bitirdiği Tarih

15 / 06 / 1997

İhtisası Sonrası Eğitimini Tamamladığı:
Yükseköğretim Kurumu

University of California, San Francisco

Fakülte/Yüksekokul

Medical School

Anabilim Dalı-Bilim Dalı

Department of Ophthalmology- Ocular Oncology,

(Direktör: Prof. Devron Char)

Tarih-Şehir

1996-1997,  San Francisco, California, ABD

 

Üst İhtisas: Fellowship Retina

Başladığı Tarih

15 / 06 / 1997

Bitirdiği Tarih

15 / 01 / 1998

Yükseköğretim Kurumu

Kaiser Permanente Medical Center, California, ABD

Anabilim Dalı-Bilim Dalı

Retina Department

(Direktör: Prof. Mike Lahey)

 

Üst İhtisas: Fellowship Retina

Başladığı Tarih

01 / 10 / 2004

Bitirdiği Tarih

01 / 04 / 2005

İhtisası Sonrası Eğitimini Tamamladığı:
Yükseköğretim Kurumu

University of Southern California

Fakülte/Yüksekokul

Keck School of Medicine

Anabilim Dalı-Bilim Dalı

Doheny Retina Institute

(Prof. Mark Humayun)

Tarih-Şehir

2004 – Los Angeles, California, USA

 

YARDIMCI DOÇENTLİK

Başladığı Tarih

15 / 01 / 1998

Bitirdiği Tarih

21 / 06 / 2001

Yardımcı Doçent Ünvanını Aldığı:
Yükseköğretim Kurumu

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Fakülte/Yüksekokul

Tıp Fakültesi

Anabilim Dalı-Bilim Dalı

Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Tarih-Şehir

1998-2001  Düzce

 

DOÇENTLİK

21 /06 / 2001

Yükseköğretim Kurumu

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Fakülte/Yüksekokul

Tıp Fakültesi

Anabilim Dalı-Bilim Dalı

Göz Hastalıkları

Tarih-Şehir

2001-2006  Düzce

Doçentlik

Göz Hastalıkları

 

Profeör Kadrosuna Atamanın Yapıldığı:
Yükseköğretim Kurumu

Düzce Üniversitesi

Fakülte/Yüksekokul

Tıp Fakültesi

Anabilim Dalı-Bilim Dalı

Göz Hastalıkları

Tarih-Şehir

2007-2013 Düzce

 

Halen Çalışmakta Olduğu Kurum

 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Göz Hastalıkları Kliniği

Kadro Ünvanı /Tarih

Göz Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu,

Eğitim Görevlisi (Prof. Dr.)

2013-Halen devam ediyor

Diğer Ünvan ve Sertifikalar:
1) Ankara Numune EA Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu (2017-Devam ediyor)
2) Oküler Onkoloji Birim Koordinatörü: Göz Tümörleri alanında Sağlık Bakanlığı Kapsamında hizmet veren tek göz tümör merkezi (2014-Devam ediyor).
3) Kök Hücre ve Doku Kültürü Kursu Sertifikası (2017)
4) Türkiye Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi (SAD) Sertifikası (2016-Devam ediyor).
5) Oküler Onkoloji Fellowship Sertifikası (University of California San Francisco), (1997).
6) Retina Fellowship Sertifikası (University of Southern California), (2004).
7) ECFMG (Educational Comission for Foreign Medical Graduates Sertifikası (1996).
8) TOEFL Sertifikası (1996)

ULUSLARARASI MESLEKİ PATENTLERİ:

1) Termosensitif Doku Yapıştırıcısı: Retina cerrahisinde kullanılmak üzere. US Patent No: US 8080593 B2 Uluslararası Patent.

2) İmplantlar İçin Geri Dönüşümlü Doku Yapıştırıcısı: US Patent No: US 20080140192 A1 Uluslararası Patent.

Uluslararası Burs ve Ödüller:
1) Fulbright Uluslararası Fellowship Bursu Ödülü (2004), University of Southern California.

Ulusal Ödüller:
1. Çok sayıda TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü
2. İzzet Baysal Vakfı Teşvik Ödülü
3. Düzce Üniversitesi Patent Ödülü
4. Düzce Üniversitesi Yayın Destek Ödülü
5. TÜBİTAK NATO Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu Ödülü

A. Yayınlar ve Atıflar

1. a) SCI (Science Citation Index), SCI Expanded, SSCI (Social Science Citation Index) ve diğer Uluslararası Bilimsel İndeksler Kapsamındaki  Dergilerdeki Yayınlar)
1) Tunç M. Maculopathy following extended usage of clomiphene citrate. Eye, 2014;28(9):1144-1146.
2) E.G. Balbay, O. Balbay, A.N. Annakkaya, K. Suner, Yuksel H, Tunç M, Arbak P. Obstructive sleep apnoea syndrome in patients with primary open-angle glaucoma Hong Kong Med. J., 20 (5) (2014), pp. 379–385
3) Onder HI, Aktan G, Yuksel H, Avcıoglu S,Yıldırım U, Kaya M, Tunç M, Gokce FM. Neuroprotective Effects of Olanzapine in N-Methyl-d-Aspartate-Induced Retinal Injury. J Ocul Pharmacol Ther. 2013; 29:427-30.
4) Onder HI, Kilic AC, Kaya M, Bulur S,Onder E, Tunç M. Relation between platelet indices and branch retinal vein occlusion in hypertensive patients. Indian J Ophthalmol. 2013.[Epub ahead of print] 5) Onder HI, Turan H, Kilic AC, Kaya M, Tunç M. Premacular hemorrhage due to isotretinoin use. Cutan Ocul Toxicol. 2013; 32:170-2.
6) Onder Hİ, Kilic AC, Kose SA, KaratasA, Kaya E, Kaya M, Tunç M. Branch retinal vein occlusion associated with tamoxifen use. Semin Ophthalmol. 2013; 28:88-90.
7) Ozturk A, Degirmenci Y, Tunc M, Kececi H. Susac’s syndrome: a case of simultaneous development of all three components ofthe triad. J Neurol Sci. 2013;324:187-9.
8) Balbay, E. G., Balbay, O., Tunc M., Yuksel, H., Annakkaya, A. N., Arbak, P., & Dumlu, T. (2011). Obstructive sleep apnea syndrome in patient with primary open angle glaucoma. European Respiratory Journal, 38(Suppl 55), p2253.
9) Kutanis RO, Tunc T, Tunç M. Tıpta Uzmanlık Eğiticileri ve Uzmanlık Öğrencileri Tıpta Uzmanlık Sınavı’nı (TUS) Nasıl Algılıyor? (How Do Medical Specialty Training Educators and Trainees Perceive Medical Specialty Selection Examination (TUS). KUYEB (Educational Sciences, Theory, Practice) 2011; 11(4): 1991-2004.
10) Tunç M. Retinal Implants. Ophthalmology International. Autumn 2009:45-48.
11) Tunç M, Yıldırım U, Yüksel H, Cheng X, Humayun M, Ratner B. Conjunctival impression cytology by using a thermosensitive adhesive: polymerized N-isopropyl acrylamide. Cornea. 2009;28:770-3.
12) Tunç M, Humayun M, Cheng X, Ratner BD. A reversible thermosensitive adhesive for retinal implants: in vivo experience with plasma-deposited poly(N-isopropyl acrylamide). Retina. 2008;28(9):1338-43.
13) Erbilen E, Yüksel H, Önder Hİ, Tunç M, Kaya M. Blow out fracture due to a Hazel Stick Beat. Eurasian Journal of Medicine 2008; 40:151-153.
14) Tunç M, Cheng X, Ratner BD, Meng E, Humayun M. Reversible thermosensitive glue for retinal implants. Retina. 2007;27(7):938-42.
15) Tunç M, Lahey JM, Kearney JJ, Lewis JM, Francis R. Cystoid macular Oedema following pneumatic retinopexy vs scleral buckling. Eye 2006; 21:831-834.
16) Tunç M, Erbilen E. Topical cyclosporine-A combined with mitomycin-C for conjunctival and corneal squamous cell carcinoma. Am J Ophthmol 2006;142:673-675.
17) Tunç M. Author Reply: Macular edema treatment. Ophthalmology 2006;113:885.
18) Tunç M, Önder Hİ, Kaya M. Posterior sub-Tenon’s capsule triamcinolone injection combined with focal laser photocoagulation for diabetic macular edema. Ophthalmology. 2005 Jun;112(6):1086-91.
19) Tunç M, Durukan H. Bilateral severe visual loss in brucellosis. Ocular Immunol Inflam 2004;12:233-237.
20) Lahey JM, Kearney J, Tanaka S, Tunç M. Laboratory tests for central retinal vein occlusion-Author Reply. Ophthalmology 2003;110:7.
21) Lahey JM, Kearney JJ, Tunç M. Hypercoagulable states and central retinal vein occlusion. Curr Opin Pulm Med. 2003;9:385-92.
22) Kaya M, Tunç M. Vertical conjunctival bridge flaps in pterygium surgery. Ophthalmic Surg Lasers Imaging 2003;34:279-283.
23) Silan F, Yoshioka M, Kobayashi K, Simsek E, Tunç M, Alper M, Cam M, Guven A, Fukuda Y, Kinoshita M, Kocabay K, Toda T. A new mutation of the fukutin gene in a non-Japanese patient. Ann Neurol 2003;53:392-396.
24) Ünal M, Tunç M, Konuk O. Severe congenital horizontal tarsal kink without levator aponeurosis disinsertion. Ophthal Plast Reconstr Surg 2003;19:79-81.
25) Parlak AH, Kavak A, Alper M, Tunç M. Behçet hastalığına eşlik eden Sweet sendromu olgusu mu? Türkderm Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi 2003;37(1):54-57. (SCI-E kapsamlı)
26) Kaya M, Tunç M, Özdemir T, Altuntaş İ. Calcium antagonists in N-Methyl D-Asparate induced retinal injury. Graefe’s Arch Clin Experim Ophthalmol 2002;241:418-422.
27) Lahey JM, Tunç M, Kearney J, Modlinski B, Koo H, Johnson RN, Tanaka S. Laboratory evaluation of hypercoagulable states in patients with central retinal vein occlusion under fifty-six years of age. Ophthalmology 2002; 109: 126-131.
28) Tunç M, Güven A, Çam M, Kaya M, Aktan G, Ziyal İ. The effect of amyloride and procaine on expression of heat shock protein-70 in rat retina. Inv Ophthalmol and Vis Sci 2002;43:E-Abs. 2730. (özet)
29) Tunç M, Char DH, Crawford B, Miller T. Intraepithelial and invasive squamous cell carcinoma of the conjunctiva: analysis of 60 cases. Br. J Ophthalmol 1999; 83:98-103.
30) Tunç M, Sadri E, Char DH. Orbital Lymphangioma: An analysis of 26 patients. Br J Ophthalmol 1999; 83:76-80.
31) Tunç M, Char DH. Ossifying fibroma of the lateral orbital wall in an adult. Orbit 1999; 17:291-293.
32) Tunç M, Saatci AO, Ergin MH, Ergin S. Cystoid macular edema early after uncomplicated cataract surgery: The efficacy of Diclofenac in Prophylaxis. Annals of Ophthalmology and Glaucoma 1999; 31:27-32.
33) Tunç M, Wendel R, Char DH. Bilateral multifocal choroidal carcinoid: Long-term follow-up without treatment. Am J Ophthal 1998;125:875-6.
34) Tunç M, Simmons ML, Char DH, Herndier B. Non-Hodgkin Lymphoma and Kaposi Sarcoma in an eyelid of a patient with acquired immunodeficiency syndrome: Multiple viruses in pathogenesis. Arch Ophthalmol 1997;115:1464-6.
35) Tunç M, Char DH, Kroll S. Conjunctival intraepithelial carcinoma (CIN) and squamous cell carcinoma (SCC). Inv Ophthalmol Vis Sci 1997;38:Abstract 2001-B794. (özet)
36) Tunç M, Char DH, Kroll S. Conjunctival intraepithelial carcinoma (CIN) and squamous cell carcinoma (SCC). Inv Ophthalmol Vis Sci 1997;38:Abstract 2001-B794. (özet)
37) Tunç M, Saatci AO, Günenç Ü, Berk T, Kaynak S, Ergin MH. Endophytic capillary optic disc angioma. Asia-Pacific Journal of Ophthalmology. 1997;9:30-32.
38) Saatci AO, Kaynak S, Durak İ, Tunç M, Eryıldırım A, Ergin M. Nd: YAG laser posterior hyaloidotomy in the treatment of premacular subhyaloid hemorrhage in Valsalva retinopathy. Asia-Pacific Journal of Ophthalmology. 1997;9:14-17.
39) Berk T, Saatci AO, Erçal DM, Tunç M, Ergin M. Ocular findings in 55 patients with Down’s syndrome. Ophthalmic Genetics. 1996; 17: 15-19.
40) Saatci AO, Söylev M, Kavukçu S, Durak İ, Berk T, Tunç M. Case of the month: A newborn with circumscribed swelling of the eyeball. European Journal of Pediatrics. 1996; 155: 1063-1064.
41) Saatci AO, Söylev M, Kavukçu S, Durak İ, Berk T, Tunç M. Case of the month: A newborn with circumscribed swelling of the eyeball. European Journal of Pediatrics. 1996; 155: 1063-1064.
42) Söylev M, Saatci AO, Tunç M, Egin MH. A rare vascular disk abnomality associated with morning glory syndrome. Neuro-ophthalmology 1996;16:203-205).
43) Saatci, AO, Kaynak S, Kazancı L, Durak İ, Tunç M. Calcification at the posterior pole in scleritis. A case report. Int Ophthalmol 1996;20(5):285-287.
44) Saatci AO, Günenç Ü, Tunç M, Çıngıl G. Successful laser therapy of choroidal hemangioma with bullous retinal detachment. Pakistan Journal of Ophthalmology;1995:11:11-13.

2. Diğer (ISI kapsamı dışındaki) Uluslararası İndekslerce Taranan Dergilerde Yayımlanan; (Retina Vitreus EBSCO, Index Copernicus, Scopus); (Türkiye Klinikleri OftalmolojiIndex Copernicus); (Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, Duzce Medical Journal  Ebsco, EMBASE, Scopus ), (Çocuk sağlığı ve hastalıkları dergisi  BIOSIS Previews, EMBASE / Excerpta Medica ve IBIDS); (Türk Oftalmoloji Gazetesi Gale/Cengage Learning, Index Copernicus, EBSCO Database, Scopus); (Dicle Tıp fakültesi Dergisi (Dicle Medical Journal  EBSCO, ProQuest, Index Copernicus, CrossRef)

a) Tam metin makaleler:
1) Onder HI, Tunç M, Aktan G, Kaya M. Proliferatif Diyabetik Retinopatili Hastalarda Konvansiyonel Vitrektomi Sonrası Rehemoraji Oluşumuna Kan Basıncının Etkisi. Ret-Vit 2013;21:283-286
2) Onder I, Tunç M, Yüksel H. Önder E, Kaya M. Retina Ven Dal Tıkanıklığı Geçiren Hipertansif ve Diyabetik Olgularda Aspirin Kullanımı. Düzce Tıp Dergisi 2013; 15(2): 35-37
3) Yüksel H, Tunç M, Yıldırım Ü, Önder İ, Kılıç Ç. Deneysel Kornea Neovaskülarizasyonunda Subkonjonktival Siklosporin-A’nın Tedavideki Rolü. Türkiye Klinikleri J Ophthalmol 2010;19(4):226-33.
4) Tunç M. Proliferatif diyabetik retinopatide medikal tedavi. Retina Vitreus 2010, 4(özel sayı): 66-70.
5) Tunç M. Tümoral hücre biyolojisi ve konjonktiva tümörleri. Türkiye Klinikleri J Ophthalmol, 2008;1:88-93.
6) Tunç M. Göz kapağının malign tümörlerinde tanı ve tedavi. Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi Oftalmoloji 2006;2(27):1-5.
7) Tunç M, Arbak P, Balbay ÖA, Erbaş M, Bilen A. Sigara kullanımına bağlı ağır KOAH gelişen olgularda oküler komplikasyonlar. Türkiye Klinikleri  Oftalmoloji 2003;12:23-26.
8) Öner FH, Saatci AO, Tunç M, Ergin MH. Koroid Hemanjiyomları. Retina Vitreus 2001, 9, 70-77.
9) Tunç M, Char DH. Deneysel bir modelde gözkapağının yassı hücreli kanseri ve kriyoterapinin tümör tedavisine etkisi. MN Oftalmoloji Dergisi 2001; 8:78-80.
10) Tunç M, Aktan G. İç kantüs ve alt kapak tümörlerinin eksizyonundan sonra alt kapağın tarsokonjonktival fleplerle rekonstrüksiyonu. MN Oftalmoloji 2000; 7:196-198.
11) Aktan G, Tunç M, Char DH. Kornea invazyonu gösteren konjonktiva tümörü eksizyonlarından sonra limbal transplantasyon. MN Oftalmoloji 1999; 6:330-332.
12) Tunç M, Kavak A, Aktan G, Kaya M. Tekrarlayan aftöz stomatitli olgularda göz bulguları. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2000; 30: 663-666.
13) Tunç M, Aktan G, Kaya M, Durukan H. 55 yaşın altındaki olgularda sekonder skleral fiksasyonlu göz içi lens implantasyonu sonuçları. AİBÜ Düzce Tıp Fakültesi Dergisi (Duzce Medical Journal) 2000, 2: 72-76.
14) Komar Ş, Aktan G, Kaya M, Tunç M, Bilen A, Onur A. Glokomda tıbbi tedavi. AİBÜ Düzce Tıp Fakültesi Dergisi (Duzce Medical Journal) 2000, 2: 138-143.
15) Tunç M, Lahey MJ, Fung D, Kearney J. Akut santral retinal ven tıkanıklığında intravitreal doku plazminojen aktivatörünün görsel prognoza etkisi. Retina-Vitreus Dergisi 2000; 8:34-39.
16) Tunç M, Komar Ş, Aktan G, Akçan Y. Pterjiumlu olgularda gözyaşı fonksiyonlarının değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 2000; 9:1-3.
17) Kaya M, Aktan G, Komar Ş, Tunç M. Sarkoidozlu olgularda göz bulguları. AİBÜ Düzce Tıp Fakültesi Dergisi (Duzce Medical Journal) 1999;1:35-37.
18) Günenç Ü, Tunç M, Söylev MF, Yener G, İdiman F, Maden A, Ergin MH. Tilted disk sendromunda görsel uyarılmış potansiyel değişiklikleri ve klinik özellikler. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 1996; 5: 344-348.
19) Yüksel H, Önder Hİ, Tunç M. Weil-Marchesani Sendromunda glokom kontrolünde karşılaşılan güçlükler: Bir olgu sunumu. Dicle Tıp Dergisi, 2010.
20) Özçelik D, Döşoğlu M, Tunç M, Kaya M, Gezen F. A giant frontoethmoidal osteoma with orbital invasion. AİBÜ Duzce Medical Journal (AİBÜ Düzce Tıp Fakültesi Dergisi) 2004;6:28-32.
21) Tunç M, Bulut İ, Önder Hİ, Annakkaya AN, Arbak P. Multifokal tüberküloz koryoidit. Retina-Vitreus 2003;11:(Özel Sayı):8-11.
22) Bilen A, Kaya M, Tunç M. Sturge Weber sendromunda diffüz koroidal hemanjiyoma eşlik eden tek taraflı hipotansif glokom. Retina Vitreus 2003;11:180-183.
23) Özyürek H, Parlak AH, Tunç M, Amul H, Kocabay K. Selektif IgA eksikliğinin eşlik ettiği kronik mukokutanöz kandidiyazis. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2002;45:333-336.
24) Kaya M, Tunç M, Sılan F, Aktan G. Tip 1 Nörofibromatozis ve Buftalmus. AİBÜ Düzce Tıp Fakültesi Dergisi (Duzce Medical Journal) 2001; 3, 64-66.
25) Durukan H, Tunç M. Gyrate atrofi-Aynı aileden iki olgu. Retina Vitreus Dergisi 2000; 8:288-91.
26) Aktan G, Kaya M, Tunç M. Laser Suturolizis. AİBÜ Düzce Tıp Fakültesi Dergisi (Duzce Medical Journal) 2000; 2:121-124.
27) Kaya M, Tunç M, Aktan G, Komar Ş. İç kantüste travmatik skar dokusundan gelişen bazal hücreli karsinom. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2000; 30:604-6.
28) Tunç M, Durukan H, Kara C. Morning Glory sendromuna eşlik eden primer persistan hiperplastik vitreus. Retina-Vitreus Dergisi 2000; 8: 184-186.
29) Tunç M, Onur A. Marfan sendromunda oküler komplikasyonlar. Yeni Tıp Dergisi 2000; 17:206-209.
30) Tunç M, Karabay O, Aksakal B. Kutanöz leishmaniaziste perioküler tutulum: Bir olgu sunumu ve klinik özellikler. MN Oftalmoloji 2000; 7:90-91.
31) Önal A, Saatci AO, Tunç M, Kaynak S. Preeklampsi ve bilateral seröz dekolman. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 1994; 8: 114-117.
3. BİLİMSEL YAYINLAYINA YAPILAN ULUSLARARASI ATIFLAR

Toplam Atıf Sayısı: 916 (Google Scholar verilerine göre)
H-İndeksi: 15

A. Uluslararası ISI, SCI ve SCI-E İndekslerince Taranan Yayınlardan Alınan Atıflar:
ISI verilerine göre SCI ve SCI-E kapsamında yapılan atıf sayısı: 469 Atıf
H-indeksi: 9

Web of Science™
Page 1 (Records 1 — 5)
[ 1 ] From Marked List:
Timespan=All years
Published Items in Each Year Citations in Each Year
Results found: 35
Sum of the Times Cited: 469
Average Citations per Item:13.40
h-index: 9

© 2016 THOMSON REUTERS TERMS OF USE PRİVACY POLİCY FEEDBACK
2. Yabancı dildeki “textbook” ya da yabancı dildeki referans kitaplarındaki atıflar (Akademik tarama sonuçlarına göre):

(1) Silan F, Yoshioka M, Kobayashi K, Simsek E, Tunc M, Alper M, Cam M, Guven A, Fukuda Y, Kinoshita M, Kocabay K, Toda T. A new mutation of the fukutin gene in a non-Japanese patient. Ann Neurol 2003;53:392-396.
Atıfta bulunan yabacı dildeki referans kitaplar (6 Kitap atıfı):
1) KNAAP, S.; VALK, Jaap. Congenital muscular dystrophies. Magnetic Resonance of Myelination and Myelin Disorders, 2005, 451-468.
2) TOPALOĞLU, Haluk; TALIM, Beril. Lissencephaly type II. Handbook of Clinical Neurology, 2007, 87: 219-234.
3) KUZNIECKY, W. B. D. R. Malformations of cortical development and epilepsy.Treat Epilepsy Principles Pract, 2006, 7: 37.
4) PAGON, Roberta A., et al. Fukuyama Congenital Muscular Dystrophy. 2006.
5) DE VISSER, Marianne. Myopathies with early contractures. Handbook of Clinical Neurology, 2007, 86: 35-59.
6) KUZNIECKY, Ruben I.; JACKSON, Graeme D. Epilepsy: A Comprehensive Textbook 2nd Edition.

(2) Lahey JM, Tunc M, Kearney J, Modlinski B, Koo H, Johnson RN, Tanaka S. Laboratory evaluaton of hypercoagulable states in patients with central retinal vein occlusion under fifty-six years of age. Ophthalmology 2002; 109: 126-131.
Atıfta bulunan yabacı dildeki referans kitaplar (5 Kitap atıfı):
1) BROWNING, David J. Anatomy and Pathologic Anatomy of Retinal Vein Occlusions. In: Retinal Vein Occlusions. Springer New York, 2012. p. 1-31.
2) TOURVILLE, Eric, et al. Vascular Occlusive Disease. In: Retinal Vascular Disease. Springer Berlin Heidelberg, 2007. p. 424-527.
3) BROWNING, David J. Genetics of Retinal Vein Occlusions. In: Retinal Vein Occlusions. Springer New York, 2012. p. 73-93.
4) BROWNING, David J. Systemic and Ocular Associations of Retinal Vein Occlusions. In: Retinal Vein Occlusions. Springer New York, 2012. p. 125-157.
5) GOLAN, Shani; FISHER, Naomi; LOWENSTEIN, Anat. Current Treatment of Retinal Vein Occlusion. 2011.

(3) Tunc M, Char DH, Crawford B, Miller T. Intraepithelial and invasive squamous cell carcinoma of the conjunctiva: analysis of 60 cases. Br J Ophthalmol 1999;83:98-103.
Atıfta bulunan yabacı dildeki referans kitaplar (4 Kitap atıfı):
1) CARDESA, Antonio; SLOOTWEG, Pieter J. Pathology of the Head and Neck. Springer, 2006.
2) SHIELDS, Carol L.; SHIELDS, Jerry A. Current Concepts in the Management of Conjunctival Neoplasms. In: Oculoplastic and orbit. Springer Berlin Heidelberg, 2006. p. 21-35.
3) CANNINGA-VAN DIJK, Marijke R. Auge und okulare Adnexe. In: Pathologie. Springer Berlin Heidelberg, 2009. p. 341-372.
4) CANNINGA-VAN DIJK, M. R. Eye and Ocular Adnexa. In: Pathology of the Head and Neck. Springer Berlin Heidelberg, 2006. p. 283-310.

(4) Tunc M, Sadri E, Char DH. Orbital Lymphangioma: An analysis of 26 patients. Br J Ophthalmol 1999; 83:76-80.
Atıfta bulunan yabacı dildeki referans kitaplar (5 Kitap atıfı):
1) GÜNDÜZ, Kaan; KARCIOGLU, Zeynel A. Vascular Tumors. In: Orbital Tumors. Springer New York, 2005. p. 141-162.
2) LEMKE, A.-J.; HOSTEN, N. Imaging of Tumors of the Eye and Orbit. In:Radiotherapy of Intraocular and Orbital Tumors. Springer Berlin Heidelberg, 2003. p. 213-225
3) GONZALEZ, Mithra O.; DURAIRAJ, Vikram D. Pediatric Orbital Disease. In:Smith and Nesi’s Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery. Springer New York, 2012. p. 1005-1032.
4) LEE, William R. The Orbit: Biopsy, Excision Biopsy and Exenteration Specimens. In: Ophthalmic Histopathology. Springer London, 2002. p. 365-399.
5) CHAR DH. Tumors of the Eye and Ocular Adnexa (Atlas of Clinical Oncology). American Cancer Soc. PHPE Publisher, 1st Ed., 2001, USA ISBN-10: 1550091441.

(5) Tunc M, Önder Hİ, Kaya M. Posterior sub-Tenon’s capsule triamcinolone injection combined with focal laser photocoagulation for diabetic macular edema. Ophthalmology. 2005 Jun;112(6):1086-91.
Atıfta bulunan yabacı dildeki referans kitaplar (3 Kitap atıfı):
1) BINGAMAN, David P. Novel Therapeutic Strategies For Posterior Segment Neovascularization. In: Retinal and Choroidal Angiogenesis. Springer Netherlands, 2008. p. 445-526.
2) BROWNING, David J. Cataract Surgery and Diabetic Retinopathy. In: Diabetic Retinopathy. Springer New York, 2010. p. 305-323.
3) GILLIES, Mark C. The Role of Intravitreal Steroids in the Management of Diabetic Retinopathy. In: Diabetic Retinopathy. Humana Press, 2008. p. 435-448.

(6) Berk T, Saatci AO, Erçal DM, Tunc M, Ergin M. Ocular findings in 55 patients with Down’s syndrome. Ophthalmic Genetics. 1996; 17: 15-19.
Atıfta bulunan yabacı dildeki referans kitaplar (3 Kitap atıfı):
1) HERTLE, Richard W. Nystagmus and ocular oscillations in infancy and childhood. In: Handbook of Pediatric Neuro Ophthalmology. Springer New York, 2006. p. 289-323.
2) SIDDIQUI, Sorath Noorani, et al. OCULAR MANIFESTATIONS OF CHROMOSOMAL ABNORMALITIES. Genetic Diseases of the Eye, 2011, 190.
3) ROBITAILLE, Johane M., et al. Developmental anomalies of the eye.Pathobiology of Ocular Disease, 3rd edition. New York: Informa Healthcare, 2008, 1115-61.

(7) Tunc M, Lahey JM, Kearney JJ, Lewis JM, Francis R. Cystoid macular Oedema following pneumatic retinopexy vs scleral buckling. Eye 2006; 21:831-834.
Atıfta bulunan yabacı dildeki referans kitaplar (2 Kitap atıfı):
1) CAPUTO, Georges, et al. Décollements de rétine. Rapport SFO 2011. Elsevie Masson, 2011.
2) HOERAUF, H., et al. Skleraeindellende Ablatiochirurgie und pneumatische Retinopexie. Techniken, Indikationen Ergebnisse. 2007.

7. Ulusal Atıflar (kendine yaptığı atıflar hariç):

A. Ulusal dergilerde atıflar (Ulusal Atıf Veri Tarama İmkanları ile Sınırlı)

1. Tunc M, Char DH, Crawford B, Miller T. Intraepithelial and invasive squamous cell carcinoma of the conjunctiva: analysis of 60 cases. Br J Ophthalmol 1999;83:98-103.
Atıfta bulunan yerli yayınlar:
1) Soysal HG, Yazar Z. Konjonktiva Yüzeyel Malign Tümörlerinin
Tedavisinde Postoperatif Topikal Mitomisin C’nin Etkinligi. T. Oft. Gaz. 38, 464-467, 2008.
2) Takmaz T, Sevük M, Orhun S, Can İ. Çocukluk çağında görülen konjonktival intraepitelial neoplazi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 2003;12:112-115.

2. Tunç M, Erbilen E. Topical cyclosporine-A combined with mitomycin-C for conjunctival and corneal squamous cell carcinoma. Am J Ophthmol 2006;142:673-675.
Atıfta bulunan yerli yayın:
1) Soysal HG, Yazar Z. Konjonktiva Yüzeyel Malign Tümörlerinin
Tedavisinde Postoperatif Topikal Mitomisin C’nin Etkinligi. T. Oft. Gaz. 38, 464-467, 2008.

3. Tunc M, Önder Hİ, Kaya M. Posterior sub-Tenon’s capsule triamcinolone injection combined with focal laser photocoagulation for diabetic macular edema. Ophthalmology. 2005 Jun;112(6):1086-91.
Atıfta bulunan yerli yayın:
1) İlhan Ö, Coşkun M, İlhan N, Ayıntap E, et al. Diabetik maküler ödemde subtenon triamsinolon ile kombine fokal lazer fotokoagülasyonun etkinliğinin değerlendirilmesi. Dicle Tıp Derg 39; (2), 184-188.

4. Berk T, Saatci AO, Erçal DM, Tunc M, Ergin M. Ocular findings in 55 patients with Down’s syndrome. Ophthalmic Genetics. 1996; 17: 15-19.
Atıfta bulunan yerli yayın:
1) Kamış Ümit, et al. Down Sendromlu Yenidoğanda Üst Kapağın Eversiyonu. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk Plast Surg), 2011, 18.3: 130-132.

5. Saatci AO, Günenç Ü, Tunç M, Çıngıl G. Successful laser therapy of choroidal hemangioma with bullous retinal detachment. Pakistan Journal of Ophthalmology 1995;11:11-13.
Atıfta bulunan yerli yayın:
1) Saatci AO. Retina ve Koryoidin iyi huylu vasküler tümörleri. Retina Vitreus 2010;18:183-187.

6. Söylev M, Saatci AO, Tunç M, Ergin MH. A rare vascular disk abnomality associated with morning glory syndrome. Neuro-ophthalmology 1996;16:203-205).
Atıfta bulunan yerli yayın:
1) Yavaş G, Öztürk F. Morning Glory Sendromu: Retinokoroidal Kolobom ile
Birlikteliği. Retina-Vitreus 2005; 13(3): 231 – 233.

7. Öner FH, Saatci AO, Tunç M, Ergin MH. Koroid Hemanjiyomları. Retina Vitreus 2001, 9, 70-77.
Atıfta bulunan yerli yayın:
1) Saatci AO. Retina ve Koryoidin iyi huylu vasküler tümörleri. Retina Vitreus 2010;18:183-187.

8. Yüksel H, Tunç M, Yıldırım Ü, Önder İ, Kılıç Ç. Deneysel Kornea Neovaskülarizasyonunda Subkonjonktival Siklosporin-A’nın Tedavideki Rolü. Türkiye Klinikleri J Ophthalmol 2010;19(4):226-33.
Atıfta bulunan yerli yayın:
1) Özdemir Ö, Altıntaş Ö, Altıntaş L, Yıldız DK, Şener E, Yüksel N. Deneysel Korneal Neovaskülarizasyon Modelinde Topikal Bevacizumab, Etanercept ve Her iki İlacın Kombinasyonunun Etkinliğinin Araştırılması. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 2012;21:211-219.

9. Tunç M, Lahey MJ, Fung D, Kearney J. Akut santral retinal ven tıkanıklığında intravitreal doku plazminojen aktivatörünün görsel prognoza etkisi. Retina-Vitreus Dergisi 2000; 8:34-39.

Atıfta bulunan yerli yayın:
1) Aydemir O, Kükner AŞ, Yılmaz T, Çelebi S, Ulaş F. İskemik Tip Akut Retina Ven Tıkanıklığının İntravitreal Doku Plazminojen Aktivatörü ile Tedavisi. Retina-Vitreus 2004; 12(2): 92 – 96.

10. Tunç M, Saatci AO, Günenç Ü, Berk T, Kaynak S, Ergin MH. Endophytic capillary optic disc angioma. Asia-Pacific Journal of Ophthalmology. 1997;9:30-32.

Atıfta bulunan yerli yayın:
1) Saatci AO. Retina ve Koryoidin iyi huylu vasküler tümörleri. Retina Vitreus 2010;18:183-187.
B. Ulusal Kitaplarda Atıflar:

1. Tunc M, Sadri E, Char DH. Orbital Lymphangioma: An analysis of 26 patients. Br J Ophthalmol 1999; 83:76-80.

Atıfta bulunan ulusal kitaplar:
1) Pazarlı H. Orbita ve optik sinir kist ve tümörleri: In: O’dwyer PA, Akova YA. Güneş Tıp 2. Baskısı: (927- 944).
2) Kıratlı H. Orbitanın Damarsal Lezyonları Malformasyon ve Tümörler. In: Kıratlı Ed. Temel Oküler Onkoloji. Türk Oftalmoloji Derneği Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul,2008: 311-319.

2. Berk T, Saatci AO, Erçal DM, Tunç M, Ergin M. Ocular findings in 55 patients with Down’s syndrome. Ophthalmic Genetics. 1996; 17: 15-19.

Atıfta bulunan ulusal kitap:
1) Berk T. Pediatrik Oftalmoloji. In: O’dwyer PA, Akova YA. Güneş Tıp 2. Baskısı: (729-753)

3. Berk T, Saatci AO, Erçal DM, Tunc M, Ergin M. Ocular findings in 55 patients with Down’s syndrome. Ophthalmic Genetics. 1996; 17: 15-19.
Atıfta bulunan ulusal kitap:
1) Peksayar G. Konjonktiva Tümörleri. In: Kıratlı Ed. Temel Oküler Onkoloji. Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul, 2008:99-118.

8. Uluslararası ve Ulusal Kongrelerde Sunulan ve Tam Metni veya Özeti Yayımlanmış, Sözlü veya Poster Tebliğler:

A. Uluslararası Sözlü Tebliğ (Tam Metin yayınlanan):

1-Kutanis RÖ, Tunç T, Tunç M. Tıpta uzmanlaşmada tıpta uzmanlık sınavı (TUS) yeterli mi? Bir üniversite hastanesi örneği. International 7th Knowledge, Economy and Management Congress Proceedings. 2009:586-597.

B. Ulusal Tebliğ (Tam Metin yayınlanan):

1-Tunç M, Günenç Ü, Erkin E, Ergin M. Künt ve delici ön segment yaralanmalarında cerrahi onarımın geç sonuçları. T.O.D. XXVII. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı, 1993:1480-1483.

C. Uluslararası Tebliğler (Özet):

9. Uluslararası ve Ulusal Kongrelerde Sunulan Tebliğler

D. Uluslararası Tebliğler :

1) Tunç M. The art of Orbital Imaging: In: Challanges in Management of Orbital Tumors. 2016 European Vision and Eye Research (EVER) Congress. Nice, France. (Kurs Eğitmeni olarak)
2) Tunç M. Management strategies in vasoactive proliferative tumor of the retina. 2016 European Vision and Eye Research (EVER) Congress. Nice, France. (Sözlü Tebliğ)
3) Tunç M. CYBERKNIFE:An Adjunctive Tool for Adenoid Cystic Carcionoma of the Lacrimal Gland. 2016 European Vision and Eye Research (EVER) Congress. Nice, France.
4) Tunç M. Orbital mucocele: Orbital Masquarading Syndrome2016 European Vision and Eye Research (EVER) Congress. Nice, France. (Poster)
5) Tunç M. Cyberknife treatment for Large Uveal Melanoma. 2016 Ophthalmic Oncology Group Meeting, Athens,Greece. (Sözlü Tebliğ)
6) Alimova N, Tunç M. Koroidal neovasküler membranı taklit eden Uvea Melanomu. Turki Cumhuriyetlet Oftalmoloji Derneği Sempozyumu, Kasım 2016 Antalya.
7) Tunç M, Alimova N. Uvea Melanomunda siklokoroidektomi video sunusu
8) Tunç M. Sentinel Lymph Node biopsy in Conjunctival Melanoma. 2016 Ophthalmic Oncology Group Meeting, Athens,Greece. (Sözlü Tebliğ)
9) Tunç M, Güney Y. Cyberknife radiotherapy in Medium and Large sized uveal melanoma. 2016 Ophthalmic Oncology Group Meeting, Athens,Greece. (Sözlü Tebliğ)
10) Tunç M. Combined Adjunctive agents- Topical Cyclosporine A and Low döşe mitomycin C (%0.01) in Ocular Surface Squamous Neoplasia. 2015 Ophthalmic Oncology Group Meeting, Moskow, Russia. (Sözlü Tebliğ)
11) Tunç M. Mucocele as an Orbital Masquarading Syndrome. 2015 Ophthalmic Oncology Group Meeting, Moskow, Russia. Ophthalmic Oncology Group Meeting, Moskow, Russia. (Poster)
12) Tunç M. Inferior eyelid tarsoconjunctival tumors for reconstruction of canthal tumors. 2014 Ophthalmic Oncology Group Meeting, Krakow Poland.
13) Tunç M. Intravitreal Dexamethasone implant in Vasoactive Proliferative Tumor of the Retina. Rapid Fire Presentation. 14th ESASO Retina Academy. 13-25 Kasım 2014; Istanbul.
14) Kutanis RÖ, Tunç T, Tunç M. Tıpta uzmanlaşmada tıpta uzmanlık sınavı (TUS) yeterli mi? Bir üniversite hastanesi örneği. International 7th Knowledge, Economy and Management Congress Proceedings. 2009:586-597.
15) Tunç M, Yüksel H, Önder Hİ. Risk factors for post-vitrectomy rehemorrhage in diabetic patients. 3rd Mediterranean Retina Meeting, 13-15 June 2008, Istanbul.
16) Tunç M. Reconstruction of medial canthal defects with tarsoconjunctival flaps from the lower eyelid. International Society of Ocular Oncology Meeting June 27-30 2007; Siena, Italy.
17) Tunç M. Topical cyclosporin 0.05% as an adjunctive agent in recurrent corneal squamous neoplasia. International Society of Ocular Oncology Meeting June 27-30 2007; Siena, Italy.
18) Tunç M. Strategies to prevent anophthalmic socket contraction in retinoblastoma patients. European Vision and Eye Research (EVER) 10th Anniversary Congress, October 3-6, 2007, Portoroz, Slovenia.
19) Tunç M, Önder Hİ. Posterior subtenon triamcinolone injection combined with focal laser for diabetic macular edema. Sözlü bildiri. American Academy of Ophhalmology (AAO) and European Society of Ophthalmology Joint Meeting. 23-26 Ekim 2004. New Orleans, LA, ABD.
20) Tunç M, Kaya M. Topical interferon treatment for conjunctival squamous cell carcinoma. American Academy of Ophhalmology (AAO) and European Society of Ophthalmology Joint Meeting. 23-26 Ekim 2004. New Orleans, LA, ABD.
21) Tunç M, Şafak A. Reconstruction of posterior lamella following removal of malign eyelid tumors. VIII. Mediteranean Ophthalmology Society Congress, Kongre kitapçığı sayfa 45. 13-16 Ekim 2004. Antalya, Türkiye.
22) Tunç M, Özdemir İ, Önder Hİ, Kemik Ö, Bilen A. Management of ocular complications i preeclampsia. VIII. Mediteranean Ophthalmology Society Congress, Kongre kitapçığı sayfa 40. 13-16 Ekim 2004. Antalya, Türkiye.
23) Tunç M, Bilen A, Aktan G, Kaya M. Comparing subtenon versus peribulbar anesthesia in clear corneal phcoemulsification. ESCRS XXI. Congress. 6-10 Eylül 2003, Munich, Almanya.
24) Tunç M. Surgical reconstruction following removal of invasive eyelid malignancies. European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (ESOPRS) , September 2002, Munster, Germany.
25) Tunç M, Arbak P, Bilen A, Balbay Ö, Aktan G, Kaya M. Ocular findings in patients with chronic obstructive pulmonary disease. European Society of Ophthalmology (SOE) XIII. Congress, 2001, Istanbul.
26) Tunç M, Özdek ŞC, Gürelik G, Hasanreisoğlu B, Char DH. Masquerade syndromes simulatinguveal melanoma. European Society of Ophthalmology (SOE) XIII. Congress, 2001, Istanbul.
27) Aktan G, Tunç M, Kaya M. Intraocular pressure after cataract surgery with healon and viscoat. American Society of Cataract and Refractive Surgery 2001; San Diego, CA, A.B.D.
28) Lewis JM, Tunç M, Lahey JM, Kearney JJ, Francis R. CME following PR versus SB. Sözlü Tebliğ. Vitreous Society Meeting. 11-13 Ocak 2001. Cancun. Meksika.
29) Aktan G, Tunç M, Kaya M. Visual functioning after secondary intraocular lens implantation with scleral fixation. XVIII. Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons. 2-6 Eylül 2000; Brüksel, Belçika.
30) Tunç M, Durukan H, Kaya M, Aktan G. Tear functions and total IgE levels in patients with keratoconus. 3rd International Conferance on Eye Banking and External Diseases. 13-16 Temmuz 2000; İstanbul, Türkiye.
31) Tunç M, Durukan H, Karabay O, Güllülü G. Bilateral bullous choroidal detachment with optic neuropathy in a youngster. VI. International Symposum on Ocular Inflammation. 13-18 Haziran 2000; İstanbul, Türkiye.
32) Tunç M, Kavak A, Aktan G, Kaya M. Ocular findings in patients with recurrent aphtous stomatitis. VI. International Symposum on Ocular Inflammation. 13-18 Haziran 2000; İstanbul, Türkiye.
33) Lahey MJ, Kearney JJ, Lewis JM, Tunç M, Francis RR. Comparing the frequency of Cystoid Macular Edema in Scleral Buckling versus Pneumatic Retinopexy. American Academy of Ophthalmology. 24-27 Ekim 1999; Orlando, Florida, A.B.D.
34) Tunç M, Durukan H. Early results of external conjunctivorhinostomy for canalicular obstruction. 17th Meeting of European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery. Eylül 16-18 Eylül 1999; İstanbul, Türkiye.
35) Tunç M, Aktan G. Squamous cell carcinoma of the eyelid with parotis metastases. International Congress of Ocular Oncology, 2-6 Mayıs 1999; Philadelphia, Pennsylvania, A.B.D.
36) Char DH, Castro J, Tunç M, Kroll S, Quivey J, Cohen J. Uveal Melanoma therapies: Quality of life and vision. International Congress of Ocular Oncology, 2-6 Mayıs 1999. Philadelphia, Pennsylvania, A.B.D.
37) Tunç M, Lahey MJ, Kearney JJ, Fong DS. Intravitreal tissue plasminogen activator for acute central retinal vein occlusion. International Congress of Ophthalmology 21-26 Haziran 1998; Amsterdam, Hollanda.
38) Tunç M, Sadri E, Char DH. 9-10 Dimethyl 1-2 Benzanthracene induced ocular adnexal squamous cell carcinoma in golden hamsters. Association of Research and Vision in Ophthalmology (ARVO) Meeting. 1998; Fort Lauderdale. Florida, A.B.D.
39) Tunç M, Char DH. Crawford B. Conjunctival intraepithelial neoplasia and squamous cell carcinoma: Analysis of 60 cases. American Academy of Ophthalmology 1997 Annual Meeting. 26-29 Ekim 1997; San Francisco, California, A.B.D.
40) Tunç M, Devron.Char, Stewart Kroll. Uveal melanoma therapies: Quality of Life Effects. 1997 American Academy of Ophthalmology 1997 Annual Meeting. 26-29 Ekim 1997; San Francisco, California, A.B.D.
41) Ergin MH, Saatci AO, Kaynak S, Tunç M, Eryıldırım A. Drainage of premacular subhyaloid hemorrhage by Nd:YAG Laser posterior hyaloidotomy in valsalva retinopathy. 4th International Symposium on Ocular Circulation and Neovascularization. 22-26 Mayıs 1995. Budapeşte, Macaristan.
E. Ulusal Tebliğler:

1) Tunç M. Diyabetin göz komplikasyonları. Uluslararası Katılımlı Diyabet ve Komplikasyonları Sempozyumu. SADEFE, Şubat 2017; Ankara.
2) Tunç M. Maskeleyici sendrom olarak yaşa bağlı maküla dejenerasyonu. Ankara Retina Olgu Toplantısı. 24. Aralık.2016. Ankara.
3) Tunç M. Diyabetik Retinopati ve Tedavi Prensipleri. SGK Diyabet Farkındalık Sempozyumu. Kasım 2016. Ankara.
4) Tunç M. Konjonktiva Melanomunda Lenfatik Kontrollü Tedavi Yaklaşımı ve Klinik Sonuçlar. Sözlü Tebliğ, TOD Ulusal Kongresi; Kasım 2016.
5) Tunç M. Peripapiller Hemanjiyomlarda Intravitreal Deksametazon Implant (Ozurdex). TOD Ulusal Kongresi; Kasım 2016.
6) Ellialtıoğlu Ş, Tunç M. Lakrimal Bezin Adenoid Kistik Karsinomunda MR Bulguları ve Evreleme. TOD Ulusal Kongresi; Kasım 2016.
7) Özgün S, Tunç M. Tiroid Orbitopatide Transkonjonktival Orbital Dekompresyon. TOD Ulusal Kongresi; Kasım 2016.
8) Onaral ŞC, Tunç M. Periferik Uveal Melanomlarda İridosiklektomi Sonuçları. TOD Ulusal Kongresi; Kasım 2016.
9) Tunç M. Retinanın vazoaktif proliferatif tümörü. Olgu Sunumu: Olgularla retinanın nadir görülen vasküler hastalıkları.2015-2016 TOD Ankara Şubesi Gece Toplantıları. 21.Ocak.2016, Ankara.
10) Tunç M. Kantal tümörlerde aynı kapaktan tarsokonjonktival fleple rekonstrüksiyon sonuçlarımız. TOD 36. Kış Sempozyumu. 23-25 Ocak 2015; Bursa.
11) Tunç M. Malign gözkapağı tümörlerinde klinik özellikler. TOD 36. Kış Sempozyumu. 23-25 Ocak 2015; Bursa.
12) Tunç M, Güney Y. Büyük Koroid Melanomu Olan 55 Yaşın Altındaki Olgularda Cyberknife Radtoterapi Sonuçlarımız. Sözlü Tebliğ, TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Kasım 2015.
13) Tunç M, Tekin B, Özcan M. Konjonktiva Melanomunda Satellit Lenf Bezi Biyopsisi. TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Kasım 2015.
14) Bilen A, Tunç M, Güney Y. Optik Sinir Gliyomunda Cyberknife Radyoterapisi. TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Kasım 2015.
15) Onaral CŞ, Tunç M, Çetin HGH. Karotikokavernöz Fistülü Taklit Eden Tek Taraflı Orbital Psödotümör. TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Kasım 2015.
16) Özgün S, Tunç M. İktiyozisli Bir Olguda Göz Kapağının Melanositik Nevusu. TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Kasım 2015.
17) Bayar A, Tunç M, Cılız DS. Pleksiform Nörofibromlu Bir Olguda Çok Basamaklı Cerrahi Yaklaşım. TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Kasım 2015
18) Tunç M. Olgularla orbital tümörler. 2015-2016 TOD Ankara Şubesi Gece Toplantıları. 17.Aralık.2015, Ankara.
19) Tunç M. Kapak tümörlerinde tarsokonjonktival fleplerle rekonstrüksiyon. Oküloplastik Cerrahi Video Sempozyumu. 31 Mayıs-1 Haziran 2014. İstanbul.
20) Tunç M. Makülanın metastatik tümörleri. 34. TOD Nisan Kursu: Maküla Hastalıkları. 11-13 Nisan 2014. Ankara.
21) Tunç M. Tümörü taklit eden nekrotizan skleritli bir olgu sunumu. Uvea Birimi olgu sunumları. 34. TOD Nisan Kursu kapsamında. 13 Nisan 2014, Ankara.
22) Tunç M. Kapak tümörlerinde cerrahi eksizyon sınırları.Ne eksik-Ne Fazla. Oküloplasti Aktif Üye Toplantısı Ocak, 2014.
23) Tunç M. Orbital mukosel, olgular üzerinden klinik yaklaşımlar. TOD Oküloplasti Birimi Aktif Üye Sempozyumu, 29 Kasım 2014, Ankara
24) Tunç M. Konjonktivanın Pigmenter Lezyonları ve Ayırıcı Tanı. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 6 Kasım 2014, Antalya.
25) Tunç M. Orbita Tümörlerinde Cerrahi Yaklaşımlar. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 6 Kasım 2014, Antalya.
26) Tunç M. İnflamatuar Orbita Hastalıklarına Yaklaşım. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 6 Kasım 2014, Antalya.
27) Tunç M. Bayar A. Çocukluk çağında ekzoftalmus etyopatolojisi. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 5-9 Kasım 2014; Antalya.
28) Tunç M, Asfuroğlu M. Oküler Yüzey Neoplazisinde Kombine Mitomisin C (%0.01) ve Siklosporin A kullanımı. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 5-9 Kasım 2014; Antalya.
29) Yıldırım G, Tunç M.Üstün yetenekli öğrencilerde refraksiyon, görsel fonksiyon, derinlik hissi ve göz bulguları. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 5-9 Kasım 2014; Antalya.
30) Tunç M. Diyabetik olgularda katarakt cerrahisinin retinaya etkileri. Tıbbi Retina Birimi Kursu Eğitmeni. TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Kasım 2013; Antalya.
31) Tunç M. Göz kapağının kötücül tümörlerinde klinik yaklaşım ve cerrahi tedavi. Okülplasti Panel Konuşmacısı. TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Kasım 2013; Antalya.
32) Tunç M. Konjonktivanın epitelyal ve melanositik tümörleri. Oküler Onkoloji Kurs Eğitmeni. TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Kasım 2013; Antalya.
33) Tunç M. Oküler Onkolojide Ultrasonografi. Oküler Onkoloji Paneli. TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Kasım 2013; Antalya.
34) Tunç M. Lökokori ayırıcı tanısı. TOD 45. Ulusal TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2011, KKTC.
35) Tunç M. Lazer Tedavisi. Tıbbi Retina Kursu. TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2011, KKTC.
36) Tunç M. Retinoblastom. Oküler Onkoloji Paneli. TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2011, KKTC.
37) Tunç M. Oküler Onkolojide ilginç olgular. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi interaktif panel konuşmacısı. 29 Eylül-3 Ekim 2010.
38) Tunç M. Konjonktiva tümörlerinde medikal tedavi. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 29 Eylül-3 Ekim 2010.
39) Tunç M. Kapak malign tümörlerinde cerrahi sonrası nüks faktörleri. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 29 Eylül-3 Ekim 2010.
40) Arıcan N, Tunç M, Kaya M. IQ düşüklüğü olan çocuklarda göz bulguları. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 29 Eylül-3 Ekim 2010.
41) Yüksel H, Önder Hİ, Erbilen E, Tunç M, Kaya M. Burun sümkürme sonrasında oluşan orbita fraktürü. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 9-12 Kasım 2008.
42) Önder Hİ, Avcıoğlu S, Tunç M, Kaya M. Glokom, fotoğraf sunumu: Weill-Marchesani Sendromu. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 9-12 Kasım 2008.
43) Güleç E, Balbay E, Tunç M, Annakkaya AN, Arbak P, Dumlu T, Yüksel H. Primer açık açılı glokom hastalarında obstrüktif uyku apne sendromu. 1. Uyku Bozuklukları Kongresi, 21-25 Mayıs 2008.
44) Yüksel H, Tunç M. Lameller keratoplasti sonrası topikal siklosporin uygulaması. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2007.
45) Önder Hİ, Tunç M, Kaya M, Yüksel H, Altun G, Avcıoğlu S. Diyabetik hastalarda Heidelberg Retinal Tomografi (HRT-3) değişikliklerinin Değerlendirilmesi. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2007.
46) Yüksel H, Yıldırım Ü, Tunç M. Menapoz sonrası bayanlarda gözyaşı salgısı (Schirmer testi) ve konjonktiva impresyon sitolojisi bulgularının değerlendirilmesi. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2007.
47) Önder Hİ, Tunç M. Retina ven dal tıkanıklığı geçiren hipertansif ve diyabetik olgularda aspirin kullanımı. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2007.
48) Önder Hİ, Tunç M, Aktan G, Kaya M. Primer vitrektomi uygulanan hastalarda rehemoraji riskini artıran faktörler. TOD 2006 Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Beldibi, Antalya, 2006.
49) Önder Hİ, Kocaman B, Tunç M, Elitaş Ö, Yüksel H, Erbilen E. Fako cerrahiside deksmetomidinin intraoküler basınç üzerine etkisi. TOD 2006 Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Beldibi, Antalya, 2006.
50) Yüksel H, Şafak A, Bahçebaşı T, Tunç M, Gökgöz T, Erbilen E. Yaşa bağlı makula dejenerasyonunda oküler perfüzyon değişiklikleri. TOD 2006 Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Beldibi, Antalya, 2006.
51) Yüksel H, Tunç M, Kaya M, Aktan G, Erbilen E, Daştan M. Leber’in konjenital amarozu. Poster tebliği. TOD 2006 Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Beldibi, Antalya, 2006.
52) Tunç M, Önder Hİ. Diyabete bağlı maküla ödeminde kombine fokal lazer ve arka subtenon triamsinolon tedavisi. Sözlü bildiri. TOD 2005 Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Beldibi, Antalya, 17-21 Eylül 2005.
53) Önder Hİ, Kaya M, Tunç M, Onur A, Aktan G. Merkezi Görme Tarayıcısı (Central Vision Screener) ile görme taraması ve sonuçlarının MED LAB 750 otomatik perimetre bulgularıyla karşılaştırılması. TOD 2005 Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Beldibi, Antalya, 17-21 Eylül 2005.
54) Önder Hİ, Tunç M, Sılan F, Kaya M. Waardenburg sendromlu hastalarda göz bulguları. Poster Tebliği. TOD 2005 Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Beldibi, Antalya, 17-21 Eylül 2005.
55) Tunç M, Erbilen E, Önder Hİ. Anoftalmik soket rekonstrüksiyonu. Poster Tebliği. TOD 2005 Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Beldibi, Antalya, 17-21 Eylül 2005.
56) Aktan G, Tunç M, Kaya M, Önder Hİ. Merkezi görme tarayıcısı (Central Vision Screener) ile görme taraması sonuçlarının Early Treatment of Diabetic Retinopathy (ETDRS) eşeli ve Snellen görme eşeli bulgularıyla karşılaştırılması. TOD 2005 Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Beldibi, Antalya, 17-21 Eylül 2005.
57) Yüksel H, Erbilen E, Güven A, Tunç M. Göz içi kanamalarının tedavisinde streptokinazın yeri. TOD 2005 Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Beldibi, Antalya, 17-21 Eylül 2005.
58) Tunç M, Lahey JM. Santral retina veni tıkanıklıklarında uygulanabilecek laboratuar testlerinin Bayes yöntemiyle bir analizi. TOD 2003 Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Beldibi, Antalya, 4-8 Ekim 2003.
59) Tunç M, Bilen A, Kaya M. Komplike Sturge-Weber sendromlu olgularımızın klinik analizi. TOD 2003 Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Beldibi, Antalya, 4-8 Ekim 2003.
60) Önder Hİ, Gültekin H, Tunç M, Kaya M. Orbita tavanı çökme kırığı. Poster Tebliği. TOD 2003 Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Beldibi, Antalya, 4-8 Ekim 2003.
61) Erbilen E, Tunç M. Kantal tümör eksizyonlarında sonra tarsokonjonktival fleblerle rekonstrüksiyon. TOD 2003 Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Beldibi, Antalya, 4-8 Ekim 2003.
62) Önder Hİ, Tunç M, Kaya M, Aktan G. Fako cerrahisinde subtenon ve peribulbar anestezinin karşılaştırılması. TOD 2003 Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Beldibi, Antalya, 4-8 Ekim 2003.
63) Kaya M, Bilen A, Tunç M, Aktan G. Geniş açılı ezodeviasyonda kombine geniş rezeksiyon ve geriletme uygulamalarının etkinliği. TOD 2003 Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Beldibi, Antalya, 4-8 Ekim 2003.
64) Bilen A, Kaya M, Tunç M, Aktan G. Geniş açılı ekzodeviasyonda kombine geniş rezeksiyon ve geriletme uygulamalarının etkinliği. TOD 2003 Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Beldibi, Antalya, 4-8 Ekim 2003.
65) Tunç M, Doğan Ö, Kaya M, Üstündağ N. Komplike invaziv kapak tümörlü olgularda cerrahi rekonstrüksiyon. TOD 2002 Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ankara, 5-9 Ekim 2002.
66) Tunç M, Bilen A, Kaya M. Konjonktivanın yassı hücreli kanserinde topikal interferon beta tedavisi. TOD 2002 Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ankara, 5-9 Ekim 2002.
67) Koyun E, Tunç M, Büken B. Düzce bölgesinde son bir yılda adli trafik kazasına karışan 50 yaş üstü olgularda göz bulguları. TOD 2002 Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ankara, 5-9 Ekim 2002.
68) Tunç M, Lahey MJ, Kearney JJ. 55 yaşın altında santral retinal ven tıkanıklığı gelişen olgularda koagulasyon bozuklukları. TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 30 Eylül – 4 Ekim 2000.
69) Kaya M, Tunç M. Akut toksoplazma koryoretinitinde posterior subtenon klindamisin uygulaması. TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 30 Eylül – 4 Ekim 2000.
70) Tunç M, Sılan F, Aktan G, Kaya M, Bilen A. Hallermann-Streiff sendromunda oküler bulgular. TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 30 Eylül – 4 Ekim 2000.
71) Bilen A, Tunç M, Şencan İ, Kavak A, Aktan G, Kaya M. Deprem bölgesinde ekzenterasyon zemininde gelişen Aspergillus niger enfeksiyonu. TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 30 Eylül – 4 Ekim 2000.
72) Tunç M, Char DH. Uveal melanom tedavisinde çeşitli tedavi yöntemlerinin karşılaştırmalı sonuçları. TOD XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 2-6 Ekim 1999.
73) Tunç M, Kavak A, Komar Ş, Aktan G, Kaya M. Tekrarlayan aftöz stomatitli olguların Behçet hastalığı ve oküler bulgular yönünden değerlendirilmesi. TOD XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 2-6 Ekim 1999.
74) Öner HF, Saatci AO, Tunç M, Kaynak S, Çıngıl G. Koryoid hemanjiyomlarında argon laser fotokoagulasyon tedavisi sonuçlarımız. TOD XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 2-6 Ekim 1999.
75) Tunç M, Lahey MJ, Kearney J. Santral retinal ven tıkanıklıklarında antifosfolipid ve antikardiyolipin antikorları. TOD XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 2-6 Ekim 1999.
76) Kaya M, Tunç M, Aktan G, Komar Ş. İskemi-reperfüzyon modelinde desferrioxamine ve retinayı koruyucu etkisi. TOD XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 2-6 Ekim 1999.
77) Tunç M, Char DH, Kaya M, Aktan G, Komar Ş. Gözkapağı tümörlerinde geliştirilen deneysel bir modelde kriyoterapi sonuçları. TOD XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 2-6 Ekim 1999.
78) Tunç M, Aktan G, Kaya M. Kapak tümörlerinin eksizyonunda cerrahi sınırların intraoperatif kontrolü. TOD XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 2-6 Ekim 1999.
79) Durukan H, Tunç M. Levator rezeksiyonu uygulanan pitozisli olgularda tarsal rezeksiyon sonuçları. TOD XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 2-6 Ekim 1999.
80) Kaya M, Aktan G, Tunç M. Nörofibromatoz Tip-1 ve unilateral konjenital glokom. TOD XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 2-6 Ekim 1999.
81) Komar Ş, Kaya M, Aktan G, Tunç M. Genç bir hastada travmaya bağlı basal cell karsinoma. TOD XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 2-6 Ekim 1999.
82) Kaya M, Aktan G, Tunç M, Komar Ş. Pterjiyumlarda nüksü engelleyen basit modifiye cerrahi yaklaşım. TOD XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 2-6 Ekim 1999.
83) Tunç M., Lahey M, Kearney J. Doku plazminojen aktivatörünün retinal ven tıkanıklığı sonrası oküler neovaskülarizasyon gelişimine etkileri. T.O.D. Erzurum-Trabzon Şubesi 1999 Yaz Sempozyumu: Oküler Neovaskülarizasyonlar. Erzurum, 10-13 Haziran 1999.
84) Tunç M, Char DH. Orbital lenfanjiyomalı 26 olgunun analizi: Klinik, radyolojik ve histopatolojik sonuçlar. T.O.D. XXXII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Bursa, 15-20 Eylül 1998.
85) Aktan G, Tunç M, Char DH. Korneal tümör eksizyonlarından sonra limbal transplantasyon. T.O.D. XXXII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Bursa, 15-20 Eylül 1998.
86) Komar Ş, Tunç M, Aktan G. Pterjiyumlu olgularda gözyaşı fonksiyonlarının değerlendirilmesi. T.O.D. XXXII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Bursa, 15-20 Eylül 1998.
87) Tunç M, Günenç Ü, İdiman F, Yener G, Söylev M, Maden A. Tilted disk sendromunda klinik ve elektrofizyolojik bulgular. XXIX Türk Oftalmoloji Kongresi. Antalya, 1995.
88) Tunç M, Günenç Ü, Erkin E, Ergin M. Künt ve delici ön segment yaralanmalarında cerrahi onarımın geç sonuçları. T.O.D. XXVII. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı, 1993:1480-1483.
89) Kaynak S, Kaynak T, Durak İ, Eryıldırım A, Tunç M. Tektonik skleroplasti uygulaması. T.O.D. XXVII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Marmaris, 1993.

10. Türkçe Kitap veya Kitap Bölümü Yazarlığı:

A. Kitap Yazarlığı:
1) Tunç M. Sağlık Bilgisi Ders Kitabı. Serhat Yayınları, İstanbul, 1999. (Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Kararıyla 1999-2000 öğretim yılından itibaren 5 yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilmiştir)

B. Kitap Bölüm Yazarlıkları:

1) Tunç M. Ön segment ve Uvea Tümörleri. In: Temel Göz Hastalıkları (ikinci baskı) O’Dwyer PA, Akova YA Editör, Güneş Tıp Kitabevi; 2011: 959-975.
2) Tunç M. Erişkin Çağı Orbita Sekonder ve Metastatik Tümörleri. In: Oküloplastik Cerrahi ve Oküler Onkoloji, Kemer ÖE, (Editör), Nisan Kursu Kitabı, Ankara, 2011: 262-263.
3) Tunç M. Pediatrik Dönem Nörojenik Orbita Tümörleri. In: Oküloplastik Cerrahi ve Oküler Onkoloji, Kemer ÖE, (Editör), Nisan Kursu Kitabı, Ankara, 2011: 284-287.
4) Tunç M. Göz Tümörleri ve Anti-VEGF tedavi. In: Karaçorlu M, Karaçorlu SA, Özdemir H. (Editör). Göz Hastalıkları ve Anti-VEGF tedavi. APA Uniprint Basım Sanayi, 2010:167-173.
5) Tunç M. Gözkapağı tümörlerinde cerrahi tedavi (Bölüm 5). In: Kıratlı H, Editör; Temel Oküler Onkoloji . Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları, Epsilon Matbaacılık, 2008:75-85.
6) Tunç M. Oküler onkolojide maskeleyici sendromlar (Bölüm 17). In: Kıratlı H, Editör; Temel Oküler Onkoloji . Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları, Epsilon Matbaacılık, 2008:261-268.
7) Tunç M. Orbitanın osteojenik tümörleri (Bölüm 21). In: Kıratlı H, Editör; Temel Oküler Onkoloji . Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları, Epsilon Matbaacılık, 2008:305-309.
8) Tunç M. Radyasyon Retinopatisi. Tıbbi Retina Birimi, Komisyon, Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları 2008.
9) Tunç M. İnfiltratif Optik Nöropati. In: O’Dwyer PA, Kansu T, Torun N. (Editör), Nörooftalmoloji El Kitabı, Güneş Tıp Kitabevi, 2008:73-81.
10) Tunç M. Oküler Tüberküloz (Bölüm 4.4). In: Akduman L, O’Dwyer PA. (Editör), Üveit El Kitabı, Güneş Tıp Kitabevi, 2008:199-209.
11) Tunç M. Glokomla İlişkili Anatomi, Embriyoloji, Patofizyoloji ve Genel Tanım. In: Saatci AO (Editör), Glokom, Güneş Kitapevi, Ankara, 2005;1-12.
12) Tunç M. Siliyer Cisim Tümörleri. In: Hasanreisoğlu B. (Editör) Üveanın Kist ve Tümörleri. Uvea Hastalıkları ve Tedavisi. Şen Matbaa Ankara, 2003; s:240-255.

11. Kitap Bölüm Çevirmenlikleri:

1) Tunç M. Bazal Hücreli Karsinom. In: Klinik Göz Atlası, Karaçorlu M, Arf S, Özdemir H, Öztürk F. Çeviri Editörleri. Gold & Lewis, Clinical Eye Atlas. Atlas Kitapçılık, 2012: sayfa 42-48.
2) Tunç M. Sistemik Hastalıklarda Göz Kapağı Tutulumu. In: Klinik Göz Atlası, Karaçorlu M, Arf S, Özdemir H, Öztürk F. Çeviri Editörleri. Gold & Lewis, Clinical Eye Atlas. Atlas Kitapçılık, 2012: sayfa 49-61.
3) Tunç M. Madarozis, Poliyozis, Vitiligo. In: Klinik Göz Atlası, Karaçorlu M, Arf S, Özdemir H, Öztürk F. Çeviri Editörleri. Gold & Lewis, Clinical Eye Atlas. Atlas Kitapçılık, 2012: sayfa 62-69.
4) Tunç M. Oftalmik plak brakiterapi. Vitreoretinal Cerrahi Teknikler. Karaçorlu M. Çeviri Editörü. Peyman G. Vitroretinal Surgical Techniques, 2nd Edition. Hayat Tıp Kitapçılık. 2007; sayfa 452-469.
5) Tunç M. Göz içi iltihaplanmaları (Üveitler). In: Spalton Klinik Oftalmoloji Atlası (Atlas of Clinical Ophthalmology, Third Edition). Çeviri Editörü Osman Saatci, Güven Tıp Kitabevi, 2007: s:289-333.
6) Tunç M. Nörooftalmoloji. In: Samuels MA. Nörolojik Tedavi El Kitabı (Manual of Neurology). Çeviri Editörü: Hulusi Keçeci, Nobel Tıp Kitabevi, Nobel Matbaacılık İstanbul, 2006, s:449-476.
7) Tunç M. Orbita. In: Roy FH. Oküler Ayırıcı Tanı (7. Baskı). Aydın P (Çeviri Editörü), Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, 2004; s:3-44.

12. Uluslararası Derleme Dergilerinde Yer Almış Olan ve Adayın Adı ile Anılan Kişiye Özgü Denklem, Şema, Tedavi, Tablolar vb.
1) Groves N. Ophthalmology Times. PSTI, focal laser deemed safe for diabetic macular edema. Combination treatment increases ETDRS scores more than laser alone. Mar. 15. 2005.

B. KONGRELER

13. Uluslararası Kongre ve Toplantılarda Davetli Konuşmacı Olmak ve/veya Yurt
Dışında Ders, Seminer, Konferans Vermek:

1) Tunç M. Orbital Tumors. European Vision and Eye Research Congress, 2016. Nice, Fransa.
2) Tunç M. Europan Ophthalmic Oncology Group Meeting. 2016, Atina, Yunanistan.
3) Tunç M. Europan Ophthalmic Oncology Group Meeting. 2015, Moskova, Rusya.
4) Tunç M. Europan Ophthalmic Oncology Group Meeting. 2014 Krakow, Polonya.
5) Tunç M. PNIPAM as a thermosensitive glue. Frankfurt Retina Meeting. April 20, 2008, Frankfurt, Germany.
6) Tunç M. Ocular Oncology Poster Session Moderator, EVER (European Vision and Eye Research) Portoroz, 2007.
7) Tunç M. Turkish-American Ophthalmic Society TAOS Meeting, New Orleans, 2004.
8) Tunç M. Tarsoconjunctival Flaps in Reconstruction of canthal eyelid tumors. European Society of Oculoplastic and Reconstructive Surgery (ESOPRS 21st Annual Meeting. Orbit Session. 2003, Gothenburg.
9) Tunç M. Chairperson, Retina/Vitreous Poster Session: XIII. Congress of the European Society of Ophthalmology. 3-7 Haziran 2001.
10) Tunç M. Western Retina Study Club. 11-13 Nisan 1997; Napa, California, A.B.D.
11) Tunç M. Cordes Eye Society Meeting. 1997, Napa, California.
12) Tunç M. Turkish-American Ophthalmic Society (TAOS) Meeting, 1997.

14. A. Ulusal Bilimsel Kongre ve Toplantılarda Davetli Konuşmacı Olmak:
1) Tunç M. Oftalmolojide Eğitim Buluşması-8. Davetli oturum başkanı. Ulusal Otoritenin Endüstri-Hekim ilişkisine bakışı. İzmir, 20.Haziran.2013
2) Tunç M. Oküler Onkoloji Paneli, Panelist Davetli Konuşmacı ‘Orbital Tümörler ve Güncel Tedavi Yöntemleri’ TOD Konya-Antalya Şubesi, Konya, 11 Mayıs 2013.
3) Tunç M. Davetli Konuşmacı, Hacettepe Üniversitesi Akademik Eğitim Programı. Konferans Konusu: Retina Çip İmplantları ve Yapay Görme’. Ankara, 28.03.2013.

4) Tunç M. Oküler Onkoloji Kursu, Davetli Konuşmacı. Çocukluk çağında lökokori ve ayırıcı tanısı. TOD 46. Ulusal Kongresi, Antalya, 18.10.2012.
5) Tunç M. Oküler Onkoloji Paneli, Davetli Konuşmacı. Gözkapağı Tümörleri. TOD 46. Ulusal Kongresi, Antalya, 19.10.2012.
6) Tunç M. Oküler Onkoloji BYK Toplantısı, Davetli Konuşmacı. Oküler Onkoloji. TOD 46. Ulusal Kongresi, Antalya, 20.10.2012.
7) Tunç M. Orbita Yaralanmaları. Panelist Konuşmacı, Oküloplastik Aciller Paneli. TOD Mart Sempozyumu, Adana, 16-18 Mart 2012.
8) Tunç M. Oküler Onkoloji Sözlü Bildirileri. Oturum Başkanı, TOD, 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Girne, KKTC, 5-9 Ekim 2011.
9) Tunç M. Retinoblastom. Panelist Konuşmacı, Oküler Onkolojide Tartışmalı Konular Paneli, TOD, 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Girne, KKTC, 5-9 Ekim 2011.
10) Tunç M. Oküler Onkoloji Birimi Konferansı. Oturum Başkanı, TOD, 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Girne, KKTC, 5-9 Ekim 2011.
11) Tunç M. Lökokori Ayırıcı Tanısı. Oturum Başkanı, Oküler Onkoloji Birimi Kursu, TOD, 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Girne, KKTC, 5-9 Ekim 2011.
12) Tunç M. Laser Tedavisi. Kurs Eğitmeni, Tıbbi Retina Birimi Kursu, TOD, 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Girne, KKTC, 5-9 Ekim 2011.
13) Tunç M. İkincil ve Metastatik Tümörler. Panelist Konuşmacı, Erişkin Çağı Orbita Tümörleri Paneli, TOD 31. Nisan Kursu, Ankara, 01-03 Nisan, 2011.
14) Tunç M. Optik Sinir ve Nörojenik Kaynaklı Tümörler. Panelist Konuşmacı, Çocukluk Çağı Orbita Tümörleri Paneli, TOD 31. Nisan Kursu, Ankara, 01-03 Nisan, 2011.
15) Tunç M. Oküler Onkolojide Yenilikler. Konferans konuşmacısı, Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Eğitim Programı, İzmir, 2010.
16) Tunç M. Retinoblastom. Konferans Konuşmacısı, TOD İzmir Şubesi Aylık Olağan Toplantılar, İzmir, 19.03.2010.
17) Tunç M. Oküler Onkoloji Serbest Bildirileri. Oturum Başkanı, TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Ekim, 2010.
18) Tunç M. Oküler Onkoloji İnteraktif Toplantı Moderatörü, TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Ekim, 2010.
19) Tunç M. Konjonktiva tümörlerinde medikal tedavi. Kurs Eğitmeni, TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi’ Antalya, Ekim, 2010.
20) Tunç M. Proliferatif diyabetik retinopatide medikal tedavi. Panelist Konuşmacı, TOD XXXI. Kış Sempozyumu; 22-24 Ocak 2010.
21) Tunç M. Oküler yüzey hastalıklarında cerrahi tedaviler. Davetli Konuşmacı, TOD Bursa Şubesi Aylık Toplantısı, Bursa, 30 Nisan 2010.
22) Tunç M. Göz tümörlerinde enükleasyon sonrası komplikasyonlar. Panelist Konuşmacı, Oküler Onkoloji Paneli, TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Kasım 2009.
23) Tunç M. Fundus fluoressein anjiyografi ve OCT. Kurs Eğitmeni, Tıbbi Retina Birimi Kursu, , TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Kasım 2009.
24) Tunç M. Tümör eksizyonundan sonra göz kapağı rekonstrüksiyonu: Kantal bölgeler. Kurs Eğitmeni, Oküloplastik Cerrahi Birimi Kursu. 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Kasım 2009.
25) Tunç M. Kapak tümörlerinde ayırıcı tanı ve tedavi. Kurs Eğitmeni, Oküler Onkoloji Birimi Kursu. 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Kasım 2009.
26) Tunç M. Konjonktiva Tümörleri. Davetli Konuşmacı, Oküler Onkoloji Birimi Etkileşimli Toplantısı, TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2008
27) Tunç M. Oküler Onkoloji Serbest Bildirileri, Oturum başkanı. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2008.
28) Tunç M. Retinanın maskeleyici Sendromları. Kurs Eğitmeni. TOD 42. Ulusal Kongresi, 2008.
29) Tunç M. Oküler Onkoloji İnteraktif Paneli, Panelist konuşmacı. Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 28 Ekim-1 Kasım 2006.
30) Tunç M. Retinoblastom-Radikal Tedaviler, Panelist konuşmacı. TOD XXIX. Bahar Sempozyumu, İstanbul, 12-14 Mayıs 2006.
31) Tunç M. Oküler Onkoloji, Davetli konuşmacı, Yuvarlak Masa Tartışması: TOD XXIX. Bahar Sempozyumu, İstanbul, 12-14 Mayıs 2006.
32) Tunç M. Maküla ve Tümörler, Malign Melanom, Retinoblastom ve Metastazlar. Panelist konuşmacı. TOD 18. Yaz Sempozyumu, Maküla Hastalıkları, Çeşme, 24-26 Haziran 2005.
33) Tunç M. Maskeleyici Sendromlar, Panelist konuşmacı, Oküler Onkoloji İnteraktif Paneli. Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 9-13 Ekim 2004.
34) Tunç M. Konjonktivanın Yassı Hücreli Karsinomu. Davetli Konferans Konuşmacısı. Gazi Üniversitesi Göz Hastalıkları AB Dalı Akademik Eğitim Programı, Ankara, 14.03.2003.
35) Tunç M. Siliyer cisim kist ve tümörleri, Panelist konuşmacı: Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) XXXI. Ulusal Nisan Kursu, Antalya, 4-6 Nisan 2003.
36) Tunç M. Gözün refraktif durumu, uzak nokta, emetropi, ametropi; Panelist konuşmacı. TOD XIV. Yaz Sempozyumu. 29 Haziran – 1 Temmuz 2001, Marmaris.
37) Tunç M. Oküler Onkoloji Serbest Bildirileri, Moderatör, XXXIII. TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi İzmir, 2-6 Ekim 1999.
38) Tunç M. Current concepts in orbital and ocular imaging, Sempozyum Moderatörü. XXXIII. TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2-6 Ekim 1999, İzmir.
39) Tunç M. Allografts in orbital surgery, current concepts, Sempozyum Moderatörü. XXXIII. TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2-6 Ekim 1999, İzmir.

C) HAKEMLİK VE EDİTÖRLÜK

15. SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde hakemlik:

1) Ophthalmology (12 makalede hakemlik)
2) Turkish Journal of Medical Sciences (6 Makalede hakemlik)
3) Neuro-Ophthalmology (4 Makalede hakemlik)
4) American Journal of Ophthalmology (3 makalede hakemlik)
5) International Ophthalmology (3 Makalede hakemlik)
6) EYE (1 makalede hakemlik)
7) RETINA (1 makalede hakemlik)
8) Sensors and Activators (1 makalede hakemlik)

16. (A4). madde kapsamındaki uluslararası indekslere giren dergilerde hakemlik
1) Expert Review of Ophthalmology (1 makalede hakemlik)
2) Journal of Pediatric Biochemistry (Reviewer)

17. Ulusal hakemli dergilerde editörlük Ulusal hakemli dergilerde yayın kurulu üyeliği ve hakemlik

A. Yayın Kurulu Üyeliği:
1) Retina Vitreus Dergisi Yayın Kurulu Üyesi
2) Düzce Tıp Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu

B) Hakemlik:
1) Retina Vitreus Dergisi
2) Türk Oftalmoloji Gazetesi
3) Medikal Network Oftalmoloji Dergisi
4) Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi
5) Glokom Katarakt Dergisi
6) Düzce Tıp Fakültesi Dergisi

D. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

18. Sonuçlandırılmış Tıpta Uzmanlık Tez Yönetimleri:

1. Dr. Nurdan ARICAN Uzmanlık Tezi: Diyabetik hastalarda peripapiller sinir lifi kalınlığını etkileyen faktörlerin optik koherens tomografi ile değerlendirilmesi. (Tez Yöneticisi: Dr. Murat TUNÇ), Düzce Üniversitesi, 2013.
2. Dr. Hafize BOZKURT Uzmanlık Tezi: Sistemik Risk Faktörleri ile Diyabetik Maküla Ödemi Düzeyi Arasındaki İlişki. (Tez Yöneticisi: Dr. Murat TUNÇ), Düzce Üniversitesi, 2012.
3. Dr. Harun YÜKSEL Uzmanlık Tezi: Deneysel Kornea Neovaskülarizasyonlarında Siklosporin-A’nın Tedavideki Rolü. (Tez Yöneticisi Dr. Murat TUNÇ), Düzce Üniversitesi, 2009.
4. Dr. Abdurrahman BİLEN Uzmanlık Tezi: Fenitoin’in NMDA ile oluşturulan retina iskemisine etkisi. Dr. Abdurrahman Bilen. (Tez Yöneticisi Dr. Murat TUNÇ), Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2004.

19. Sonuçlandırılmış Bilimsel Proje Raporları:

A. Uluslararası kuruluşlarca desteklenmiş projeler:
1) Plazma Polimerize N-isoprpil akrilamid (ppNIPAM)’ın Retinal İmplantlarda termosensitif bir doku yapıştırıcısı olarak kullanımı. University of Southern California, Doheny Eye Institute. Türk-Amerikan Mübadele Komisyonu, Fulbright International Programı tarafından desteklenmiştir.

B. Ulusal kuruluşlarca desteklenmiş projeler
1) Uvea Melanomunda Çeşitli Tedavi Yöntemlerinin Sonuçlarının Karşılaştırması. Ocular Oncology Unit, University of California, San Francisco. TÜBİTAK NATO-B1 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu Programı tarafından desteklenmiştir.
2) Deneysel Retina Dekolmanında İnternal Tamponad ve Skleral Çökertme Tedavilerinin Karşılaştırılması. Düzce Üniversitesi BAP Projesi, Proje No: 2008.04.02.09 (2008-2011).
3) Kombine Vitrektomi ile Primer Vitrektomi Uygulamalarının Karşılaştırılması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi BAP Projesi, Proje No: 2003.07.02.166 (2003-2006).
4) Kobaylarda Doku Plazminojen Aktivitörünün Deneysel Olarak Geliştirilen Retina Altı-Vitreus Hemorajilerinin Tedavisindeki Rolü ve Retinal Toksisitenin Araştırılması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi BAP Projesi, Proje No: 00.07.02.75 (2000-2003)

20. Bir Kurum ya da Kuruluştarafından Talep Edilen Bilimsel Raporlar:

1) Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Raportörlüğü (2013)
2) Tıp Fakültesi Yabancı Dil (İngilizce) Sınav Komisyon Raportörlüğü, (2012)
3) Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Sınav Komisyonu (2007-2012)

21. Son Beş Yılda Ön Lisans, Lisans ve/veya Lisansüstü Düzeyde Ders Verme:
Düzce Tıp Fakültesi Lisans Dersleri:
1) Düzce Üniv. Tıp Fakültesi 3. Sınıf Komite Dersleri (1998-devam)
2) Düzce Üniv. Tıp Fakültesi 5. Sınıf Öğrencilerinin Göz Staj Eğitimi (1998-devam)
3) Düzce Üniv. Tıp Fakültesi İntörn Doktor Seçmeli Göz Stajı Eğitimi (1998-devam)
Tıpta Uzmanlık Öğrencileri İhtisas Eğitimi Dersleri:
Yurt Dışı
4) University of California San Francisco, Göz Hastalıkları Asistan Eğitimi, (Ocular Oncology Fellow olarak) 1997-1998.
Yurt İçi
5) Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıpta Uzmanlık Lisansüstü dersleri.
6) Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Eğitimi, 1998-Devam Ediyor.
7) Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi Temel Asistan Dersleri, 2004-2005.

22. Eğitim Koordinatörlükleri:
1) Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi DIŞ İLİŞKİLER Koordinatörü (2010-devam)
2) Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ERASMUS Koordinatörü (2009-devam)
3) Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ECTS Koordinatörü (2007-2010)
4) Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Toplantılar Başkoordinatörü (2003-06)

DİĞER:

A. Üye Olunan Mesleki Dernek ve Kuruluşlar
a) Uluslararası
1) American Academy of Ophtalmology
2) ARVO
3) EURETINA (European Retina, Macula and Vitreous Society)
4) Turkish-American Ophthalmic Society
5) European Ophthalmic Oncology Group
6) Doheny Alumni
b) Ulusal
1) Türk Oftalmoloji Derneği

B. Türk Oftalmoloji Derneği Görevleri:

1) OKÜLER ONKOLOJİ: Birim Aktif Üyesi
2) TIBBİ RETİNA: Birim Aktif Üyesi
3) OKULOPLASTİK CERRAHİ: Birim Aktif Üyesi

C. İdari Görevleri:

1) Başhekim Yardımcısı, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 2011-2012.
2) Hizmet Kalite Standartları Öz Değerlendirici Sorumlusu, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 2012.
3) Fakülte Kurulu Üyesi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi (2003-2006)
4) Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu (2003-2006)
5) Organ ve Doku Nakli Koordinatörü, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi (2004-2007)

D. Katıldığı Kurslar ve Aldığı Sertifikaları:
a) Yurt Dışı veya Uluslararası
1) Eğiticilerin Eğitimi Programı: International Council of Ophthalmology Program Directors Course. March 31-April 1, 2010.
2) Laboratory Safety Course, University of Southern California. 24 Kasım 2004; Los Angeles, California, (Laboratuar Güvenliği Eğitim Sertifikası).
3) Working with the IACUC (Experimental Animal Care), University of Southern California, 2004, (Genel Deney Hayvanları Kullanımı Eğitimi)
4) Working with Laboratory Mice, University of Southern California, 2004. (Fare Deneylerinde Dikkat Edilecek Hususların Eğitimi)
5) Working with Laboratory Rats, University of Southern California, 2004. (Kobay Deneylerinde Dikkat Edilecek Hususların Eğitimi)
6) Working with Laboratory Rabbits, University of Southern California, 2004. (Tavşan Deneylerinde Dikkat Edilecek Hususların Eğitimi)
7) Post-Procedure Care of Mice and Rats, University of Southern California, 2004. (Fare ve Kobay Deneylerinde Deney Sonrası Bakım Eğitimi)

b) Yurt içi
1) TUSKA Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi Eğitimi 2017
2) Kök Hücre ve Doku Kültürü Kursu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 2017
3) Eğiticilerin Eğitimi. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi. Haziran 2012.
4) Kök Hücre Kursu. Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, 24 Haziran 2011.
5) Toplam Kalite Yönetimi Eğitim Semineri, Düzce, 23.Şubat 2010.

E. Uluslararası Kongre-Sempozyum Katılımları:
1) European Vision and Eye Research 2016
2) Ocular Oncology Group Annual Meeting 2013,2014-2015,2016
3) Frankfurt Retina Meeting April 19-20, 2008.
4) III. Mediteranean Retina Meeting, Istanbul, June 13-15, 2008.
5) European Association for vision and Eye Research (EVER) Meeting, Portoroz, October 3-6, 2007.
6) International Society of Ocular Oncology (ISOO) Meeting, Siena, June, 26-30, 2007.
7) Frankfurt Retina Meeting, Frankfurt, Almanya, 22-23 Nisan 2006.
8) Current Concepts in Diabetic Eye Disease, The Doheny Eye Institute, Los Angeles, California, March 12, 2005.
9) Management of Pain and End of Life Issues, The Doheny Eye Institute, Los Angeles, California, February 12, 2005.
10) Advances in Optic Nerve Imaging in Glaucoma, The Doheny Eye Institute, Los Angeles, California, December 11, 2004.
11) American Academy of Ophthalmology, New Orleans, Louisiana, 2004.
12) VIII. Mediterranean Ophthalmology Society Congress. 13-16 Ekim 2004, Antalya.
13) Frankfurt Retina Meeting, April 24-25, 2004; Frankfurt.
14) XXI Congress of the ESCRS, September 6-10, 2003; Munich.
15) 20th Meeting of European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, 19-21 Eylül 2002; Muenster, Almanya.
16) ARVO 2002 Meeting, Fort Lauderdale, Florida, May 5-10, 2002.
17) XIII. Congress of the European Society of Ophthalmology (SOE) Meeting, İstanbul; 3-7 Haziran 2001.
18) 3rd International Conferance on Cornea, Eye Banking and External Diseases. July 13-16, 2000, İstanbul.
19) VI. International Symposium on Ocular Inflammation (IOIS 2000). İstanbul 18-23 Haziran 2000.
20) American Academy of Ophthalmology & Pan-American Association of Ophthalmology Joint Meeting. 24-28 Ekim 1999, Orlando, Florida.
21) 17th Meeting of the European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (ESOPRS). İstanbul, 16 – 18 Eylül 1999.
22) International Congress of Ocular Oncology. 2-6 Mayıs 1999, Philadelphia.
23) International Congress of Ophthalmology. 21-26 Haziran 1998, Amsterdam-Hollanda.
24) Ophthalmic Plastic Surgery for the 21st Century. “Aesthetics – A Step Beyond Function” University of California, San Francisco, ABD, 11 – 13 Aralık 1997.
25) American Academy of Ophthalmology, Annual Meeting. San Francisco, California, ABD, 26-29 Ekim 1997.
26) Principles of Pediatric Vitreoretinal Surgery – Instruction Course. American Academy of Ophthalmology Meeting. San Francisco, California, ABD, 29 Ekim 1997.
27) Western Retina Study Club, April 11-13, 1997; San Francisco, California.
28) Turkish-American Ophthalmic Society. October 27, 1997. San Francisco, California.
29) CLAO (Contact Lens-Laser-Anterior Segment-Optical) Kongresi, Las Vegas, 1997.
30) American Academy of Ophthalmology (AAO). October 27-31, 1996.
31) Current Issues and Techniques in Advance Cataract Surgery. California, 1996.

F. Ulusal Kongre ve Sempozyum Katılımları:
1) Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi Eğitim Kursu (2016)
2) Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongreleri (1993-2017) (Çok sayıda)
3) TOD 9. Mart Sempozyumu, Göz Travmaları, Oftalmik Aciller ve Medikolegal Oftalmoloji, Adana, 2012.
4) TOD 32. Nisan Kursu, Pediatrik Oftalmoloji, Ankara, 6-8 Nisan, 2012.
5) TOD 31. Kış Sempozyumu, Antalya, 2010.
6) TOD XXIX. Bahar Sempozyumu, İstanbul, 12-14 Mayıs 2006.
7) TOD 18. Yaz Sempozyumu, Maküla Hastalıkları, Çeşme, 24-26 Haziran 2005.
8) TOD Refraktif Cerrahi Kursu, Ankara, 2-4 Nisan 2004.
9) TOD Uvea Hastalıkları Kursu, Ankara, 4-6 Nisan 2003.
10) TOD Oftalmolojide Laser Kursu, Ankara, 5-7 Nisan 2002.
11) TOD Uygulamalı Glokom Cerrahisi Sempozyumu, 27-28 Ekim 2001.
12) TOD XIV. Yaz Sempozyumu. 29 Haziran – 1 Temmuz 2001, Marmaris.
13) XXI. Ulusal Oftalmoloji Kursu. Makula Hastalıkları. 6-8 Nisan 2001, Ankara.
14) TOD Genetik ve Göz Sempozyumu. 11-13 Mayıs 2001.
15) TOD Son Yılda Oftalmolojideki Gelişmeler Sempozyumu, 26-28 Mayıs 2000.
16) TOD 2000’li Yıllarda Cerrahi ve Vitreoretinal Cerrahi Görüntüleme Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2000.
17) TOD Retina Dekolmanı ve Tedavisi Konulu Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı, Uludağ, 9-12 Mart 2000.
18) TOD Fakoemulsifikasyon Cerrahisi Sempozyumu, İzmir, 3-5 Mart 2000.
19) Glokom Tedavisinde Yeni Bir Yöneliş, Prostaglandinler. Eğitim Toplantısı, İzmir, 5 Ekim 1999.
20) TOD Oküler Neovaskülarizasyonlar Sempozyumu, Erzurum, 10-13 Haziran 1999.
21) TOD Pediatrik Glokomlar Sempozyumu, Abant, 29-31 Mayıs 1998.
22) TOD Şaşılık Kursu, Ankara 5-7 Nisan 1996.
23) TOD Tedavi Edilebilir Makula Hastalıkları Sempozyumu, İzmir, Çeşme, 8-11 Haziran 1995.